۰۴ تير ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۳
مشتریان خودروساز انگلیسی خریدار خودروهای شخصی ساز!
فعال مجازی نوشت: خودروساز لوکس انگلیسی بنتلی مدعی است ۷۵ درصد مشتریانش خریدار خودرو‌های شخصی سازی شده هستند.
کد خبر: ۴۲۶۲

به گزارش کارنا، مسعو مجیدی در شبکه اجتماعی X(توییتر) نوشت: خودروساز لوکس انگلیسی بنتلی مدعی است ۷۵ درصد مشتریانش خریدار خودرو‌های شخصی سازی شده هستند که نتیجه آن خودرو‌های تحویلی کمتر، ولی گرانتر است. بنتلی ۱۳۵۶۰ خودرو در سال ۲۰۲۳ کمتر، ولی گرانتر است.
بنتلی ۱۳۵۶۰ خودرو در سال ۲۰۲۳ تحویل مشتریان داده و با کاهشی ۱۳ درصدی درآمد ۲.۹ میلیارد یورویی در ۲۰۲۳ داشته و با افتی ۱۷ درصدی ۵۸۹ میلیون

مشتریان خودروساز انگلیسی خریدار خودروهای شخصی ساز!

ارسال نظر