۰۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۲
صدور ۱۶۸ هزار گواهی معاینه فنی برتر خودرو در سال ۱۴۰۲
سرپرست شرکت ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران گفت: در یازده ماهه ۱۴۰۲ حدود یک میلیون و ۹۸ هزار گواهی معاینه فنی صادر شده است.
کد خبر: ۲۴۱۹

به گزارش کارنا، سید محمدمهدی میرزایی قمی، سرپرست شرکت ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران، در خصوص وضعیت مراجعات خودرو‌های سبک از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ابتدای اسفندماه توضیح داد: در این بازه زمانی در حدود ۱ میلیون و ۵۰۴ هزار دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کردند که از این آمار، یک میلیون و ۱۵۶ هزار دستگاه خودرو مربوط به مراجعات اول بوده است.

سرپرست شرکت ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران ادامه داد: نقص مربوط به آلایندگی ۱۴۷هزار، عدم هم راستایی ۸۶ هزار، کمک فنر ۳۹ هزار، تست ترمز ۱۱۱ هزار و وضعیت ظاهری ۱۷۳ هزار دستگاه خودرو مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی شهر تهران شناسایی و درنهایت جهت اخذ معاینه فنی توسط راکبین آن رفع ایراد شده است. در مجموع ۳۰ درصد از خودرو‌ها به علت نقص فنی موفق به اخذ معاینه فنی در مراجعه اول نشدند که تعدادی از این خودرو‌های مردود دارای چند نقص بوده اند.

وی در خصوص تعداد گواهی معاینه فنی صادره از مراکز شهر تهران به تفکیک معاینه فنی برتر و معمولی تصریح کرد: در یازده ماهه امسال حدود ۱ میلیون و ۹۸ هزار گواهی معاینه فنی صادر شده که از این تعداد، در حدود ۱۶۸ هزار گواهی مربوط به معاینه فنی برتر است.

میرزایی قمی تصریح کرد: در مجموع در حدود ۱۵ درصد از خودرو‌های مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی شهر تهران دارای معاینه فنی برتر هستند.
منبع: ایلنا

ارسال نظر