۱۲ تير ۱۴۰۳ - ۲۲:۰۶
نظر مردم درباره دلیل ریشه چالش بنزین
جامعه هیچ‌گونه همسویی با گزاره ارزان بودن بنزین به عنوان ریشه مصرف بالای آن ندارد و دولت بعد نمی‌تواند به صرف همراه کردن مردم اقدام به افزایش قیمت بنزین کند، در واقع تا زمانی که مشکلاتی همچون خودرو‌های پرمصرف داخلی و قاچاق بنزین و ضعف حمل و نقل عمومی حل نشده، فکر کردن به افزایش قیمت آن، مورد اقبال مردم قرار نمی‌گیرد.
کد خبر: ۴۵۵۰

به گزارش کارنا، در حالی که اظهارات ضدونقیضی از ستاد‌ها درباره افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود، اما یک نظرسنجی که توسط مرکز افکارسنجی سرمایه انجام شده است، نشان می‌دهد که اکثریت مردم اساسا با این فرضیه مخالفند که ریشه چالش بنزین در کشور، قیمت پایین آن است.

بنزین ۲۵ هزار تومانی و ۵۰ هزار تومانی قیمت‌هایی که از دل صحبت‌های پزشکیان و ستادش در آمده است و در مقابل بنزین ۳۵ هزارتومانی نیز به ستاد جلیلی منسوب شده است، اما هر دو این نامزد‌ها افزایش قیمت بنزین را رد کرده‌اند؛ با این حال همچنان مسئله ناترازی بنزین به عنوان یک چالش مطرح است؛ در واقع مصرف بنزین از تولید آن پیشی گرفته است.

بر اساس این نظرسنجی، فقط ۸.۶ درصد از پاسخگویان، مصرف بیش از حد بنزین به خاطر قیمت ارزان آن را اصلی‌ترین چالش بنزین می‌دانند و بیش از ۹۰ درصد مردم دیدگاه دیگری دارند.

بر این اساس، ۳۰.۴ درصد از مردم، خودرو‌های پرمصرف داخلی را دلیل مصرف بالای بنزین می‌دانند. رتبه دوم از نگاه مردم هم قاچاق بنزین با ۲۶.۷ درصد است. ۱۲.۲ درصد هم توزیع ناعادلانه یارانه بنزین به نفع صاحبان خودرو‌های لوکس، ۱۰.۵ درصد ضعف حمل و نقل عمومی، ۴.۶ درصد تولید ناکافی بنزین، ۴.۴ درصد واردات ناکافی بنزین و ۲.۶ درصد هم سایر موارد را دلیل بحران بنزین عنوان کرده‌اند؛ بنابراین مشخص است که جامعه هیچ‌گونه همسویی با گزاره ارزان بودن بنزین به عنوان ریشه مصرف بالای آن ندارد و دولت بعد نمی‌تواند به صرف همراه کردن مردم اقدام به افزایش قیمت بنزین کند.

در واقع تا زمانی که مشکلاتی همچون خودرو‌های پر مصرف داخلی و قاچاق بنزین و ضعف حمل و نقل عمومی حل نشده، فکر کردن به افزایش قیمت آن، مورد اقبال مردم قرار نمی‌گیرد.

این نظرسنجی از نمونه ۸۹۶ نفری در سراسر کشور به صورت تلفنی انجام شده است.
منبع: ایسنا

ارسال نظر